TERAPIA ZABAWĄ

Do­bre skutki daje terapia zabawą, podczas której dziecko odtwarza sceny zazdrości, przy czym omawiamy z nim alternatywne sposo­by postępowania. Korzystne może też być rysowanie zazdrości, per- sonifikowanie tego uczucia, nadawanie mu barw i kształtów. Cho­dzi przy tym o wytworzenie dystansu oraz pobudzenie krytycznego myślenia. W stosunku do starszych dzieci dużą wychowawczą rolę odgrywa ukazanie pozytywnego aspektu zazdrości, polegającego na dążeniu do osiągnięcia tego, czego zazdrościmy. Zazdrość jest reakcją mimowolną i nie jesteśmy nauczani, jak ją mamy uzewnętrzniać. Wychowawczy wpływ na dzieci mają ba­śnie i legendy, w których zazdrość występuje w różnych kontek­stach. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Anna i temat mieszkań nie jest mi obcy. Bardzo interesują mnie te zagadnienia, stąd pomysł na założenie bloga:) Serdecznie zapraszam do lektury 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone