Komu przysługuje lokal socjalny

Jednym z zadań każdej gminy na terenie naszego kraju jest zaspokajanie potrzeb mieszkalnych swoich mieszkańców. W tym celu gmina posiada lokale mieszkalne, część z nich może być wydzielona i spełniać funkcje tak zwanych lokali socjalnych. Aby móc skorzystać z przydziału takiego lokalu socjalnego, należy spełniać podstawowy warunek – nie można posiadać innego lokalu mieszkalnego lub tytułu prawnego do takiego lokalu. Gmina, przyznając lokal socjalny, bierze pod uwagę pewne osoby, przynależące do pewnych grup ludności, tak więc pierwszeństwo w otrzymaniu lokalu socjalnego przysługuje kobietom w ciąży, osobom, które posiadają status bezrobotnego, małoletnim oraz sprawującym nad nimi opiekę, osobom obłożnie chorym, emerytom i rencistom, którzy są uprawnienie i spełniają warunki do przyznania im pomocy socjalnej. Taki lokal socjalny przysługuje ponadto tym osobom, które spełniają kryteria ustalone przez daną gminę w formie uchwały – każda gmina może bowiem ustalać swoje określone kryteria w tym względzie. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas określony, po czym może zostać przedłużona na kolejny czas określony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *